hits

Om Arendalsuka, IT i Praksis og tre politiske grep

Sommeren 2017 går mot slutten, og her hjemme nærmer det seg stortingsvalg. Mens nordmenn flest har feriert, har verden rukket å feire 10 år med iPhone (hvordan klarte vi oss uten?). Samtidig har Bill Gates mistet tittelen verdens rikeste mann til Amazon gründer Jeff Bezos,  og mens vi i Norge feirer VM-seier på 400 meter hekk, sliter man i Sverige med en IT-skandale av dimensjoner.

Der i gården har de delt sine militære hemmeligheter med IBM som ikke så behovet for å sikkerhetsklarere sine østeuropeiske konsulenter. Det er mange som forsøker å løpe fra ansvaret, og få som tenker på at mesteparten av Norges internett-trafikk avlyttes av nettopp svenskene. Vi tror ikke svenskene er alene om å ha sikkerhetssvin på skogen, - tror du?

Neste uke braker Arendalsuka løs, konseptet er importert fra Sverige (Almedalsuka i Visby på Gotland) og vokser i størrelse for hvert år, og i år er det jo valg. Vi blir sannsynligvis nok en gang vitne til et kakefoni av påstander når hundrevis av lobbyister møter politikere på stemmejakt.  Spørsmålet er om våre politikere er villige til å ta inn over seg nye sannheter eller om de kun repeterer gamle standpunkt. Både Abelia, Virke og Den Norske Dataforening inviterer til debatter om partienes satsing på teknologi og digitalisering, og vi er spent på om politikerne innser potensialet og om de er tøffe nok til å utnytte digitaliseringens muligheter for å øke produktiviteten i offentlig og privat sektor?  Utviklingen vil som vi i InnoMag har vært inne på siden vi startet for snart 5 år siden, innebære krevende moralske og politiske dilemmaer, og valget står mellom digital gevinstrealisering eller politisk feighet. En ting er sikkert, dagens regjering har IKKE hentet ut potensialet.

Denne uka kom også den 10. utgaven av IT i Praksis som viser med all mulig tydelighet at den digitale utviklingen i Norge går i riktig retning, men altfor tregt. Rapporten er laget av Rambøll Management Consulting i samarbeid med IKT Norge, Visma og Den Norske Dataforening. Gapet mellom hva som er teknologisk mulig og hva vi faktisk oppnår i offentlig sektor, blir dermed stadig større. Jo bedre tjenester du får privat, jo mer forventer du når du skal snakke med det offentlige.

Samtidig er det hyggelig å kunne hilse Digital Norway velkommen ut av startblokken, et drøyt år etter at man lanserte seg selv nettopp i Arendal. Med Adresseavisas tidligere redaktør i lederrollen, Abelias dyktige lobbyist Håkon Haugli i fremskutt heialederposisjon og 15 av Norges største selskaper med som eiere, er det all grunn til å forvente at de vil bli en synlig aktør i arbeidet med å vekke forståelse for behovet for at fremtiden er digital. Så kan man jo stille seg selv spørsmålet om ikke aktører som Dataforeningen, IKT Norge, Norstella, Virke og nettopp Abelia allerede arbeider med de samme problemstillingene, men her virker det som om eierne mener at sangkoret kunne trenge en høy mørk stemme til?

Uansett deltagere i koret så håper vi at sangen som synges fokuserer på følgende tre grep;

  1. Uansett hvem som vinner valget, trenger vi en regjering som har en klar visjon og langsiktig strategi for hva slags Norge vi ønsker oss frem mot 2030, - vi kan umulig være de eneste som ser behovet for en mer holistisk debatt om det samfunnet våre barn skal overta. Dagens spissfindige skyggeboksing rundt småbeløp og mikroskopiske grep minner om politiske pliktløp og kjeder oss. La oss i stedet få tøffere politikere som tør å definere seg som endringsagenter - og som heier på andre endringsagenter i stedet for å sloss for det bestående. Dagens uvilje mot raskere fornyelse som kjennetegner en del politikere, innebærer i realiteten en aksept av nasjonal forvitring som neste generasjon nordmenn vil måtte slite med. Det bekymrer oss at flere av de dyktige Stortingspolitikerne som har stått på barrikadene og kjempet for gründeres og innovatørenes rettigheter, IKKE har nådd opp i nominasjonskampene. Det er trist og merkelig, all den tid de fleste bedyrer at de satser på gründere og innovasjon. Både Jørund Rytman i FrP,  Gunvor Eldegaard i AP,  samt Gunnar Gundersen og Svein Flåtten i Høyre fortjener applaus for at de har stått på for norske entreprenører. I tillegg sloss Venstres Terje Breivik sammen med resten av Norges eldste parti for både sjel og politisk liv, - og hvis dagens regjering skal få 4 nye år må Venstre over sperregrensen. Vi understreker at InnoMag er upolitiske, men la det ikke være noen tvil om at vi er overbevist om at Norge som nasjon trenger politikere som skaper gode rammebetingelser for det nyfødte næringsliv. Og noen må gå foran, Venstres Terje Breivik fortjener 4 nye år!
  2. La oss slutte å subsidiere bransjer og aktører som enten har skaffet seg særfordeler eller ikke lenger har livets rett, og i stedet hjelpe endringsagenter i gang. Vi tror det krever en minister som fokuserer på det vi skal leve av i fremtiden. En som støtter opp om de som tør å gå utenfor opptråkkede løyper - rett og slett en innovasjons- og gründerminister. Vi tror klare incentiver for det vi ønsker oss mer av, og økt skatt på det vi ønsker oss mindre av, er veien å gå. Helt uavhengig av om du eier en Tesla eller ei har elbil-grepene vist oss verdien av å insentivere konkrete handlinger vi ønsker oss.  Derfor tror vi også at våre politikere bør oppfordre alle til å dele ut færre sluttpakker og i stedet gi flere startpakker. Vi trenger også flere eldreprenører og færre byråkrater.
  1. La oss sammen gjøre Norge mer attraktivt for internasjonale investorer, Norge sitter på verdens største investeringsfond, og bør bygge både kompetanse og flere arbeidsplasser her hjemme. I tillegg bør vi sørge for at våre mange flotte studenter, forskere og gode hjelpere gis anledning til å hospitere gratis i 8 uker i næringslivet. Ikke bare vil dette gis oss bedre studenter, forskere og nye medarbeidere, det vil også gjøre Norge langt mer innovativt.

Vi gleder oss til valgkampen og tror ovennevnte 3 grep bør på agendaen, uansett hvilke politiske partier som kan heve armene i været den 12. september. Vi tror også Arendalssamtalene ville tjent på å fokusere på disse spørsmålene.

Ukas innovasjonsblomst går til de 5 ovennevnte politikerne  - takk for at dere står på for de som skaper morgendagen!

Happy Friday!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar